Czym są roboty zimne i jaka jest ich klasyfikacja?

Wszelkie prace wykonywane podczas budowy, rozbiórki czy przygotowań pod realizację popularnie nazywane są robotami ziemnymi. Ich celem jest stworzenie odpowiednich warunków do wykonywania wszelkich działań, jak również zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyznaczonych prac. Czym charakteryzują się roboty ziemne? Jaka jest ich klasyfikacja? Co wchodzi z zakres wykonywanych usług?

Definicja i charakterystyka robót ziemnych

Roboty ziemne to zarówno podstawowe, jak i pomocnicze prace wykonywane w celach przygotowawczych. Związane są one przede wszystkim z wydobyciem gruntu lub przeniesieniem go w inne, pożądane miejsce. Prace związane z przygotowaniem terenu podlegają pewnej klasyfikacji. Podzielone są one ze względu na rodzaj wykonywanych działań, jak również obecny stan i etap prac. Roboty ziemne można podzielić na:
– porządkowe roboty ziemne,
– podstawowe roboty ziemne,
– roboty ziemne wykończeniowe.

Prace związane z porządkowaniem i urabianiem gruntu można również podzielić na: działania liniowe, powierzchniowe i wykopowe. Więcej na slktransport.pl

Zakres usług robót ziemnych

Prace związane z wszelkimi robotami ziemnymi dają możliwość dalszej realizacji w sposób uporządkowany i bezpieczny. Do zakresu usług wykonywanych przez fachowców należą:
– przygotowanie i uporządkowanie terenu,
– przemieszczanie mas ziemnych,
– wykopy,
– zagęszczenie terenu,
– prace związane z budową infrastruktury przemysłowej, itp.