Czym jest terapia Gestalt?

Jedną z terapii w ramach nurtu psychoterapii humanistycznej jest terapia Gestalt. Jej twórcą jest Fritz Perls. Psycholog miał różnorodne zainteresowania, które odzwierciedlone są w metodologii Gestalt. Interesował się filozofią, religią, psychoanalizą – jako pacjent, a nie terapeuta oraz teatrem. Także osobiste przeżycia i doświadczenia z rodzinnego domu wpłynęły na formę terapii zaproponowaną przez Perlsa.

Co oznacza Gestalt?

Słowo gestalt oznacza po niemiecku figurę, zbiór figur i to jest kluczowe dla zrozumienia filozofii podejścia Gestalt. Według niej człowiek stanowi wewnętrznie spójną kompozycję wielu elementów. Te elementy działają wspólnie. Oznacza to, że nasze emocje, myśli, zachowania, decyzje, sny są ze sobą połączone. Dodatkowo, są one związane z tym, co dzieje się fizycznie poza nami, czyli z naszym otoczeniem.

Psychiatra z Sochaczewie podkreślą, że zaburzenia psychiczne pojawiają się wtedy, gdy ta wewnętrzna spójność zostaje zakłócona. Psychiatra specjalizujący się w tym podejściu będzie chciał przywrócić wewnętrzną równowagę i harmonię, innymi słowy jego celem będzie ‘domknąć całość’.

Dla kogo terapia Gestalt?

Terapia Gestalt stosowana jest do adresowania wielu problemów psychicznych. Warto odwiedzić klinikę psychologiczną w celu zapoznania się z metodologią pracy Gestalt, jeśli chcemy lepiej zrozumieć nas samych, dowiedzieć się, który z trybików mechanizmu wypadł oraz jak można włączyć go z powrotem do pracy. Ta terapia polecana jest przez psychologów osobom chcącym wejść w lepszy kontakt z samym sobą i, które chcą świadomie kształtować własne ja.

Jednak ta terapia nie przyda się pacjentom mającym poważniejsze zaburzenia psychiczne jak np.:
• Wewnętrzne rozbicie
• Uzależnienia
• Psychozy.