Co wspólnego ma ze sobą zawód adwokata i radcy prawnego?

Udzielanie porad to wcale nie taka prosta sprawa. I mimo że radca prawny to nie adwokat nie oznacza to, że nie prowadzi on skomplikowanych spraw i że nie posiada gruntownej wiedzy z zakresu prawa.

Dlaczego radców prawnych przyrównuje się do adwokatów?

Po pierwsze dlatego, że tak samo, jak oni musieli ukończyć studia wyższe z zakresu prawa. Tak samo, jak oni muszą cechować się nieposzlakowaną opinią i być niekarani przez prawo. Radca prawny podobnie jak adwokat musi pomyślnie zdać egzamin państwowy, by ukończyć aplikację i uzyskać możliwość wykonywania zawodu.

Jakimi rodzajami sprawami zajmuje się radca prawny?

Udziela on porad w następujących kwestiach:
• prawa rodzinnego
• prawa cywilnego.
• prawa majątkowego.
• oraz prawa skarbowego.

Jego kompetencje są w dużej mierze zbieżne z tymi, które ma adwokat sądowy, toteż w niektórych państwach nie ma wyraźnego podziału między obiema funkcjami. Informacje możecie zweryfikować na https://www.kancelariaminsk.pl/.

Co zatem różni obie profesje?

Jedyne, co odróżnia radców prawnych od adwokatów to fakt, że nie mogą oni prowadzić własnej działalności gospodarczej i mogą pracować wyłącznie na etacie, a nie być tak zwanym wolnym strzelcem, który świadczy usługi prawnicze wybranym przez siebie korporacjom i podmiotom. Można powiedzieć, że przepisy prawa i tak stały się bardziej łaskawe w ostatnich latach dla radców prawnych, gdyż wcześniej nie mieli oni prawa reprezentować swoich klientów przed sądem. Mogli im jedynie doradzać i przygotowywać dla nich stosowne dokumenty.