Magisterskie

 

Absolwenci WSBiA podejmują studia II stopnia (magisteskie) w dowolnie wybranej uczelni. WSBiA współpracuje z:
Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną (Zarządzanie personelem; Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe),

http://wsp.edu.pl/wsp/specjalnosci/studia-magisterskie

Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (Zarządzanie),
Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Ekonomia).
Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401, tel./fax 25 798 9941 

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401, tel./fax 25 798 9941 

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl