OFERTA STUDIÓW LICENCJACKICH

Uczelnia kształci studentów na kierunkach studiów: zarządzanie, logistyka w ramach których proponuje wybór niżej wymienionych specjalności zawodowych:


INSTYTUT ZARZĄDZANIA I LOGISTYKI (IZIL)


Logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie
Zarządzanie transportem lądowymINSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I ADMINISTRACJI (IRIA)

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Administracja samorządowa i gospodarczaOPŁATY (obowiązujące w roku 2017 / 2018)

Opłata  rejestracyjna (jednorazowo)  -  85 zł

Wpisowe (jednorazowo)  -  315 zł

 

PROMOCJE : (obowiązują rok akademicki i nie są łączone)

10%  zniżki czesnego dla każdej osoby z rodziny studenta podejmującej studia w WSBiA

20%  zniżki czesnego dla studentów, którzy wniosą opłatę za rok lub semestr do 31 lipca br.

50%  zniżki czesnego za drugi kierunek studiów w WSBiA

TYTUŁ PŁATNOŚCI

(semestr zimowy)

JEDNORAZOWO

TERMIN

RATY MIESIĘCZNE

TERMINY

 czesne za semestr I

1900

5 x 390 zł

do 15.IX, 15.X, 15.XI, 15.XII, 05.I

 czesne za semestry III - V

2400

5 x 490 zł

do 15.IX, 15.X, 15.XI, 15.XII, 05.I

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji 

21-400 Łuków ul. Spółdzielcza 6

PKO BP S.A. Oddział 1 w Siedlcach

62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

 

 

 

 Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401, tel./fax 25 798 9941 

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401, tel./fax 25 798 9941 

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl