Terminy zjazdów

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO  2016 / 2017

w WSBiA w Łukowie

 

STUDIA  NIESTACJONARNE

                                                               

Semestr  zimowy – terminy zjazdów

 

 


 

 

 

WRZESIEŃ

 

 

  30.IX.2016 - Senat

PAŹDZIERNIK

 15 – 16,

 22 – 23

Dodatkowe zjazdy w XI
oraz XII tylko dla I roku

 

LISTOPAD

05 – 06,

 19 – 20

 26 – 27

 

GRUDZIEŃ

03 – 04,

 17 – 18

 10 – 11

 

STYCZEŃ

14 – 15,

 21 – 22

 

 

 

Sesja egzaminacyjna:

1) główna

24.01 - 31.01.2017

2) poprawkowa

01.02 - 04.02.2017

 

Termin złożenia indeksów:   10.02.2017

 

Semestr  letni – terminy zjazdów

      Dodatkowe zjazdy luty- marzec tylko dla I roku  

LUTY

11 – 12,

 18 – 19

25 – 26

 

MARZEC

04 – 05,

 11 – 12

25 – 26

14.III.2017 - Senat

KWIECIEŃ

01 – 02,

 22 – 23

 

 

MAJ

13 – 14,

 20 – 21

   

CZERWIEC

03 – 04,

 10 – 11

 

23.VI.2017 - Senat

 

Sesja egzaminacyjna:

 1) główna

19.06 - 24.06.2017

 

 2) poprawkowa

27.06 - 01.07.2017

 I Termin złożenia prac dyplomowych -> 13.VI.2017

 

 

EGZAMIN  DYPLOMOWY

I Termin złożenia indeksów:

01.07.2017

04 – 05.VII.2017

 

 

 

 3) poprawkowa II

22.08 - 25.08.2017

 

 

 

II Termin złożenia prac dyplomowych -> 11.VIII.2017

II Termin złożenia indeksów:

25.08.2017

EGZAMIN  DYPLOMOWY

   

25.VIII.2017

   

29.IX.2017 - Senat

 

 

 

 

 

 

 Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401, tel./fax 25 798 9941 

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401, tel./fax 25 798 9941 

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl